Przy jakich typach prac drogowych sprawdzają się koparki gąsienicowe?

Prace drogowe i budowlane wymagają bardzo często ingerencji w rzeźbę terenu, co wymaga bardzo dużego nakładu pracy, a tym samym czasu i pieniędzy. Ręczne modyfikowanie terenu wymagałoby duże zaangażowania pracowników, dlatego też prace tego typu wykonuje się przede wszystkim przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu – na przykład koparek gąsienicowych. Dowiedz się w jakich sytuacjach sprawdzają się one najlepiej.

Czym charakteryzują się koparki gąsienicowe?

Koparki gąsienicowe to – jak wskazuje sama ich nazwa – maszyny drogowe i budowlane wykorzystywane do prac polegających na kopaniu w terenie. Wykorzystywane są one między innymi do:

  • kopania zagłębień o różnej głębokości, np. fundamentów, piwnic
  • usuwania urobku powstającego w trakcie ich pracy lub pracy innych urządzeń,
  • niwelacji terenu – czyli wyrównywania lub kształtowania go,
  • budowania nasypów i innych formacji,

Mogą one być również wykorzystywane do załadunku urobku lub innych materiałów sypkich. Wykorzystywane są między innymi w trakcie prac budowlanych i drogowych bądź w kopalniach.

Zastosowanie koparek gąsienicowych

Zastosowany w koparkach gąsienicowych napęd gąsienicowy daje im pewną przewagę nad koparkami z napędem kołowym. Zdecydowanie lepiej radzą sobie one w trudnym terenie, np. na błocie, podmokłym gruncie, w kopalniach etc. Wynika to z faktu, że dzięki gąsienicom ich ciężar rozłożony jest na większej powierzchni, dlatego są one niepodatne na zakopanie. Z drugiej strony napęd gąsienicowy będzie gorzej sprawdzał się na gruncie twardym i stabilnym, a wręcz może przyczyniać się do jego zniszczenia. Dlatego koparki gąsienicowe raczej nie są wykorzystywane do prac na ulicach.

Kupno czy wynajem?

Koparki gąsienicowe ze względu na swoje zastosowanie i możliwości są sprzętem drogim i przez to niedostępnym dla wielu wykonawców robót drogowych czy budowlanych. Dla takich firm rozwiązaniem jest wynajem, oferowany m.in. przez firmę Bellator. Wypożyczenie krótko- lub długoterminowe koparki pozwala uniknąć dodatkowych kosztów, takich jak ubezpieczenie czy serwis koparki, a jednocześnie pozwala skorzystać z możliwości zaawansowanego sprzętu do prac budowlanych. Wynajem koparki jest również dobrym rozwiązaniem w sytuacji, kiedy posiadany przez wykonawcę sprzęt uległ awarii wykluczającej go z użytku lub kiedy zapotrzebowanie na sprzęt przy danym zleceniu jest większe.

 

Możesz również polubić…